กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

Release Date : 07-04-2021 09:34:07
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง