ข้าราชการ วศ.ทร.ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVOD-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ยศ.ทร.

Release Date : 11-02-2021 16:28:52
ข้าราชการ วศ.ทร.ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVOD-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ยศ.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข้าราชการ วศ.ทร.ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVOD-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ยศ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง