พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและกล่าวให้โอวาท จนท.ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.ในการชำระล้างฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพื้นที่อาคารกองบังคับการ

Release Date : 06-01-2021 12:24:11
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและกล่าวให้โอวาท จนท.ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.ในการชำระล้างฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพื้นที่อาคารกองบังคับการ

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและกล่าวให้โอวาท จนท.ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.ในการชำระล้างฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพื้นที่อาคารกองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ชั้น ๑

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและกล่าวให้โอวาท จนท.ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.ในการชำระล้างฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพื้นที่อาคารกองบังคับการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง