วศ.ทร.มอบหมายให้ ร.อ.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ประจำแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร.และเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และทดสอบ ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ นรข.เขตหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย นรข.เขตนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และ นรข.เขตอุบลราชธานี

Release Date : 29-12-2020 20:33:59
วศ.ทร.มอบหมายให้ ร.อ.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ประจำแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร.และเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และทดสอบ ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ นรข.เขตหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย นรข.เขตนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และ นรข.เขตอุบลราชธานี

.

รูปภาพที่เกียวข้อง
วศ.ทร.มอบหมายให้ ร.อ.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ประจำแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร.และเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และทดสอบ ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ นรข.เขตหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย นรข.เขตนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และ นรข.เขตอุบลราชธานี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง