พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ (กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)เพื่อเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๒)

Release Date : 25-12-2020 18:26:47
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ (กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)เพื่อเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๒)

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ (กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)เพื่อเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๒)ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ (กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)เพื่อเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๒)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง