พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๔ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

Release Date : 25-12-2020 15:21:36
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๔ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๔ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๔ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง