พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร.ให้การต้อนรับ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔

Release Date : 24-12-2020 12:19:45
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร.ให้การต้อนรับ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร.ให้การต้อนรับ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยราชการพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องรับรอง วศ.ทร.ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร.ให้การต้อนรับ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง