กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมอบหมายให้ น.ท.ชำนาญ บุษมาลี หน.อุปกรณ์ดับเพลิงฯ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ชำระล้างพิษ แอลกอฮอล์สำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจในการรองรับสถานการ์ COVID-19 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางทหาร และตรวจสอบ ซ่อมทำ บรรจุถังดับเพลิง จำนวน ๑๗๐ ท่อ

Release Date : 23-12-2020 09:15:27
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมอบหมายให้ น.ท.ชำนาญ บุษมาลี หน.อุปกรณ์ดับเพลิงฯ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ชำระล้างพิษ แอลกอฮอล์สำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจในการรองรับสถานการ์ COVID-19 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางทหาร และตรวจสอบ ซ่อมทำ บรรจุถังดับเพลิง จำนวน ๑๗๐ ท่อ

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมอบหมายให้ น.ท.ชำนาญ บุษมาลี หน.อุปกรณ์ดับเพลิงฯ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ชำระล้างพิษ แอลกอฮอล์สำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจในการรองรับสถานการ์ COVID-19 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางทหาร และตรวจสอบ ซ่อมทำ บรรจุถังดับเพลิง จำนวน ๑๗๐ ท่อ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง