กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตามนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือทั้งหมดเข้ารับการฝึก

Release Date : 25-11-2020 19:16:58
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตามนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือทั้งหมดเข้ารับการฝึก

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตามนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือทั้งหมดเข้ารับการฝึก ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารกองบังคับการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตามนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือทั้งหมดเข้ารับการฝึก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง