พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

Release Date : 23-11-2020 15:29:33
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง