พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมคณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ ๗๘ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ในวันครบรอบวันสถาปณาโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

Release Date : 18-11-2020 15:52:37
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมคณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ ๗๘ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ในวันครบรอบวันสถาปณาโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมคณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ ๗๘ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ในวันครบรอบวันสถาปณาโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมคณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ ๗๘ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ ในวันครบรอบวันสถาปณาโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง