พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

Release Date : 05-11-2020 11:28:02
พลเรือตรี สราวุฒิ  ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี สราวุฒิ  ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ  ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง