นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

Release Date : 03-11-2020 20:55:48
นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง