พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

Release Date : 29-10-2020 15:38:11
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง