พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล วศ.ทร. ที่ยื่นขอรับทุนทั้งหมด เมื่อ 25 มิ.ย.63 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น 5 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Release Date : 25-06-2020 00:00:00
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล วศ.ทร. ที่ยื่นขอรับทุนทั้งหมด  เมื่อ 25 มิ.ย.63 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม  วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น 5 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล วศ.ทร. ที่ยื่นขอรับทุนทั้งหมด เมื่อ 25 มิ.ย.63 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น 5 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล วศ.ทร. ที่ยื่นขอรับทุนทั้งหมด  เมื่อ 25 มิ.ย.63 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม  วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น 5 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง