พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๒ ปี ๑๘ มิ.ย.๖๓ โดยมีพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียร

Release Date : 18-06-2020 10:52:44
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๒ ปี ๑๘ มิ.ย.๖๓ โดยมีพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียร

พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๒ ปี ๑๘ มิ.ย.๖๓ โดยมีพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ และกระทำพิธีทางศาสนา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารแก่กำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ณ อาคารกองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๓


  

  

  

  

   

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๒ ปี ๑๘ มิ.ย.๖๓ โดยมีพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง