พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

Release Date : 17-06-2020 11:09:35
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการทหารเรือ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วศ.ทร. ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร รวมจำนวน ๖๔ ต้น ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 


  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง