พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา จก.วศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง สุพชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง และคณะ ในเข้าเยี่ยมคำนับ จก.วศ.ทร.และ ผอ.สวพ.ทร. พร้อมเยี่ยมกำลังพลหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลหญิง มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม

Release Date : 16-06-2020 00:00:00
พลเรือตรี เกษม  หวลบุตตา จก.วศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง สุพชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง และคณะ ในเข้าเยี่ยมคำนับ จก.วศ.ทร.และ ผอ.สวพ.ทร. พร้อมเยี่ยมกำลังพลหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลหญิง มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม

พลเรือตรี เกษม  หวลบุตตา จก.วศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง สุพชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง และคณะ ในเข้าเยี่ยมคำนับ จก.วศ.ทร.และ ผอ.สวพ.ทร. พร้อมเยี่ยมกำลังพลหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลหญิง มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกระเป๋าถือประกอบเครื่องแบบทหารเรือหญิง และแนวทางปฏิบัติใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 เมื่อ 15 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม วศ.ทร.และ สวพ.ทร.ชั้น 5 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี เกษม  หวลบุตตา จก.วศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง สุพชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง และคณะ ในเข้าเยี่ยมคำนับ จก.วศ.ทร.และ ผอ.สวพ.ทร. พร้อมเยี่ยมกำลังพลหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลหญิง มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง