นาวาเอก ประโยชน์ พรมมิ

  • นาวาเอก ประโยชน์ พรมมิ

  • ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง

  • -
  • -
  • -